top of page
image.jpeg

Attachment Based Family Therapy (ABFT)

ABFT is een behandelprogramma gericht op gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar ofwel jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het programma werd initieel opgemaakt voor gezinnen waarbij een jongere depressieve klachten heeft (bv. depressieve gevoelens en/of gedrag, zelfmoordgedachten, angsten, …). Nadien werd het programma aangepast en uitgebreid naar een versie voor 6 tot 12 jarige kinderen die emotionele zorgen hebben of waar de vraag is om in te zetten op de relatie met de ouders in het spreken over die zorgen.

Als kinderen of jongeren zich niet goed voelen kunnen ze de neiging hebben zich te gaan afsluiten, zich gaan afzonderen op hun kamer of vaker wegblijven van huis. Soms wordt het verdriet niet getoond maar wordt er eerder met kwaadheid gereageerd. In gezinnen ontstaat dan ruzie of afstandelijkheid en ouders voelen zich vaak machteloos tegenover deze problemen.

Sommige emotionele zorgen kunnen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren hun ouders minder aanspreken om vragen te stellen of te helpen bij problemen. Dit kan de problemen erger maken en hier willen we met ABFT iets aan doen.

We willen werken aan herstel van vertrouwen tussen het kind/de jongere en zijn ouders zodat het kind/de jongere zijn ouders ziet als een veilige haven waar hij/zij zowel met positieve ervaringen als met verdriet of moeilijkheden terecht kan.Verloop van de begeleiding:


ABFT is een afgelijnd programma van ongeveer 15 sessies.  

Na het intakegesprek starten we met een gezamenlijk gesprek.

Daarna volgen er enkele gesprekken waarbij we de ouders en jongere apart spreken. 

In de gesprekken met het kind/de jongere verkennen we wat goed gaat en welke moeilijkheden hij/zij ervaart. We gaan op zoek naar waar  het kind/ de jongere (kleine of grote) vertrouwensbreuken hebben ervaren en bereiden de jongere voor op een gezamenlijk gesprek met zijn/haar ouders waar hij/zij over die zaken zal kunnen spreken.

In de gesprekken met de ouders wordt de huidige situatie verkend alsook hun eigen geschiedenis. Ook de ouders worden vervolgens voorbereid op het gezamenlijke gesprek met hun kind waarbij zij ook een aantal handvaten krijgen over hoe ze op een goede manier kunnen reageren op emoties bij hun adolescent.

Daarna zijn er meerdere gezamenlijke gesprekken waarin de jongere en zijn/haar ouders in gesprek leren gaan met ondersteuning van de therapeut. Het doel is om een nieuwe corrigerende ervaring te verkrijgen in het spreken over moeilijke dingen, zodat de jongere zich meer gesteund en minder alleen voelt met zijn zorgen. 

ABFT: Tekst
bottom of page