top of page
silhouetten-van-kinderen-en-jongeren-het-springen-65302971.jpeg

Integratieve therapie

Door het creëren van een veilige omgeving, waar de eigenheid van ieder kind centraal staat, kunnen we samen stilstaan bij zaken die vastlopen.  Aan de hand van gespreks- en speltherapeutische technieken maken we ruimte voor verandering en groei. We verkennen samen sterktes en kwaliteiten die kunnen helpen de problemen aan te pakken om terug op goede weg te geraken. Daarnaast verliezen we de omgeving nooit uit het oog. Dit betekent dat we kijken naar het kind en zijn leefwereld; school, thuis, gezin, vrienden, jeugdbeweging enz… Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in onderlinge interacties tussen het kind en anderen, om zo te begrijpen welke invloed deze interacties hebben op denkpatronen, gevoelens en gedrag.

INTEGRATIEVE THERAPIE: Tekst
silhouetten-van-kinderen-en-jongeren-het-springen-65302971.jpeg

Speltherapie

"Laat zien wat er speelt"

Speltherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.
Speltherapie is hoofdzakelijk gericht op kinderen tussen 3 en 12 jaar, waarbij er een voorkeur is voor non-verbale therapie.

Omdat kinderen het moeilijk kunnen hebben om over hun gevoelens of problemen praten, kan speltherapie een oplossing bieden. Zo ontstaat de mogelijkheid om bepaalde zaken te verwerken, zonder er over te moeten praten. Bovendien kan het kind via spel op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen, waar het in de realiteit niet mee kan omgaan.

Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, om gedachten, gevoelens en ervaringen te verwerken en om via fantasiespel te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om in een veilige omgeving nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

INTEGRATIEVE THERAPIE: Tekst
bottom of page