top of page

Openingstijden

Afspraken zijn mogelijk op

Ma: 9:00 - 15:00

Wo: 11:00 - 19:30

Do: 9:00 - 20:00
Vr: 9:00 - 15:00

Telefonisch bereikbaar voor aanmeldingen en vragen. Indien ik aan het werk ben, kan ik niet opnemen. U kan dan het 'contactformulier' invullen of een voicemail nalaten. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Een afspraak maken en verzetten kan telefonisch of via e-mail. 

Gelieve indien nodig een afspraak steeds 48u op voorhand af te bellen. Niet nagekomen afspraken of te laat geannuleerde afspraken worden aangerekend. 

Tijdens weekends en feestdagen is de praktijk gesloten. 

PRAKTISCH: Uren

Werkwijze

Korte kennismaking

Voordat we een traject starten spreken we af voor een telefonisch gesprek. Tijdens dit gesprek brengen we je hulpvragen in kaart en wordt er nagegaan welke andere hulpverlening er betrokken is (geweest). Langs mijn kant licht ik toe hoe mijn werkwijze is. Vervolgens bekijken we of er een eerste contact kan plaatsvinden dan wel of een doorverwijzing nodig is. Om af te sluiten bereiden we het eerste gesprek kort voor en bekijken we wie er best bij aanwezig is.

Verkennende gesprekken

De eerste gesprekken met de ouders en het kind of jongere dienen als verkenningsfase. Afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het kind/jongere wordt bepaald wie er wanneer aanwezig is tijdens deze verkennende sessies. De doelstelling van deze gesprekken is om een volledig en helder beeld te krijgen van de zorgen waar de gezinsleden mee kampen. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en belevingsgerichte onderzoeken. Indien de ouders en de cliënt toestemming gaven wordt er tijdens deze fase ook contact gezocht met derden die kunnen helpen bij de verkenning van het probleem.

Adviesgesprek

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de ouders en/of jongere waarin de indrukken van de psycholoog worden meegegeven en het verdere behandelplan wordt opgesteld. Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing indien blijkt dat de nodige expertise elders ligt.

Sessies

De gesprekken vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. De duurtijd van een sessie hangt af van het soort therapie. Gesprekken vinden steeds overdag plaats én na afspraak.

Schooloverleg of netwerkoverleg

Optioneel is er ook de mogelijkheid om een schooloverleg of netwerkoverleg bij te wonen. Dit soort van overleg is vaak helpend (soms zelfs onontbeerlijk) als de moeilijkheden zich op school voordoen of als verschillende hulpverleningsdiensten zich op elkaar willen afstemmen. 
Een schooloverleg of netwerkoverleg wordt aangerekend als een gewone sessie. Voor sessies buiten de therapieruimte wordt daarbij een verplaatsingsvergoeding aangerekend. 

Afronding

Hoe lang een therapie duurt, is moeilijk te voorspellen. Dit hangt sterk af van de aard van je hulpvraag en van je klachten.


Een ABFT traject is een afgelijnd traject dat ongeveer 15 sessies in beslag neemt. Bij de ABFT wordt bij de start wel de verwachting gesteld dat je wekelijks op therapie kan komen.

PRAKTISCH: Diensten

Prijslijst

Therapievormen

Een betaling gebeurt op het einde van de sessie. Dat kan contact of via een Bancontact app.


Vanaf 1 maart 2023 zullen de opgelegde RIZIV tarieven voor geconventioneerde, klinisch psychologen gerespecteerd worden, d.w.z. dat elke sessie psychologische zorg van 45 minuten vergoed wordt aan het tarief van 75€. Voor personen die geen toegang krijgen tot deze terugbetalingsregeling, geldt de huidige terugbetaling van de aanvullende ziekteverzekering. Informatie over de aanvullende terugbetaling kan je terugvinden op de website van uw persoonlijke mutualiteit.

Verslaggeving, telefonisch contact of mailverkeer dat meer dan 15 minuten in beslag neemt, wordt a ratio aangerekend om een kwaliteitsvolle opvolging te waarborgen. Mocht je daar vragen over hebben, aarzel dan niet om die te stellen. 

€110,-

Verkennend gesprek

Tijdens dit gesprekken proberen we een helder beeld te krijgen van de zorgen en bekijken we hoe we de therapie samen vorm zullen geven. Voor dit gesprek wordt, mits uitzonderingen, een tijdspanne van 80 minuten voorzien.

€75,-

Gesprekstherapie of speltherapie

Gesprekstherapieën nemen 50min in beslag, speltherapieën 45min.

€110,-

Verlengd gesprek

In enkele sessies van het ABFT traject bedraagt de duur 80minuten. Ook in een gesprekstherapie of speltherapie kan een sessie in bepaalde omstandigheden verlengd worden. Of een sessie langer zal duren wordt samen besproken.

PRAKTISCH: Prijslijst

Prijslijst Conventie

Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg

Afhankelijk van de beschikbaarheid binnen de conventie kunnen er sessies aangeboden worden aan een laagdrempelige prijs. We nemen het grootste deel van de prijs van uw sessie voor onze rekening, direct via de derdebetalersregeling. U hoeft zelf niets te doen voor deze tegemoetkoming: voor uw sessie betaalt u dus enkel het persoonlijk aandeel. Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van het soort sessies dat u volgt. Tijdens de telefonische aanmelding zullen de mogelijkheden met u besproken worden.

€0

Verkennend gesprek

€4 of €11

Gesprekstherapie of speltherapie

€8 of €22

Gezinsgesprek

PRAKTISCH: Prijslijst
bottom of page